Stryn del 4 (6) – Kjenndalsbreen

Kjenndalsbreen är också en glaciär i Strynområdet, dock inte lika lätt tillgänglig som Briksdalsbreen. Det var mycket vatten som kastade sig utför den branta dalgången som också den varit glaciär för några hundra år sedan… För att ta sig längst in i dalgången så var det att gå/hoppa på mycket sten och ibland även korsa det grunda vattendraget. Belöningen var att skåda dessa otaliga vackra små och stora vattenfall på nära håll. Helt fantastiskt!

Bildspel: Stryn del 4 (6) – Kjenndalsbreen