Björngömsle del 2 – Pausfåglar


Att invänta björn som är aktiv fram framåt senkvällen/natten kunde göra att tiden gick långsamt. Men icke, eftersom “pausfåglarna” var aktiva med jämna mellanrum framför gömslet. Trevligt att beskåda dem under längre stunder, dessutom från nära håll.
Bildspel: Björngömsle del 2 – Pausfåglar