Månadens bild – Januari 2021


Börringevråk (ljus ormvråk)