Semester 2014 Norge del 3

nor140730_1256Fortfarande kvar i Bergen, TallShipRace 2014 etapp 2 startade härifrån. Ett underbart skådespel när båtarna anlände in i hamnen, man kunde riktigt se hur det en gång såg ut när segelfartygen låg i hamnen vid de gamla byggnaderna. Finast var när den norska båten ”STATSRAAD LEMKUHL” från Bergen kom in i hamnen.
Del 3 – TallShipRace i Bergen.

Bildspel: Norge 2014 del 3