Munkagårdsfloen 2022-05-26


Ett besök vid Munkagårdsfloen´s naturreservat. I området finns det några sjöar/dammar med små öar där fåglarna gärna håller till. Jag tycker att gömslet är mycket bra eftersom det ligger “lågt” som gör att det blir bra perspektiv på bilderna. Då det finns gott om fåglar på liten yta gör att det ställer stora krav på grannsämjan……vilket det inte alltid gör. Med andra ord så händer det saker hela tiden.

Bildspel: Munkagårdsfloen 2022-05-26