Kattugglor 2022-03-27


Fastän det tycks finnas en hel del Kattugglor i denna stad (Göteborg) är det inte lika lätt att få syn på dem då de smälter in i naturen. Men idag lyckades jag få syn på en vuxen med två ungar som tryckte en bit in i skogen med mycket framförvarande grenverk…

Bildspel: Kattugglor 2022-03-27