Strömstarar Säveån

Några bilder från aktiva Strömstarar en kylig vinterdag vid Säveån i höjd med Jonsereds Fabriker.