Månadens bild – Mars 2019

Elgåfallet – Vassbotten