Rörelse i Göteborgs hamn

Härligt att gå ner till Röda Sten och se att hamnen fortfarande “rör” sig om än förändrad. Skönt så länge både stora och små fartyg trafikerar älven, inte lika roligt att promenera där om inget finns att se på….

Bildspel: Rörelse hamninloppet